Kvaliteedipoliitika
• Kogu meie tegevuse lähtepunktiks on meie klientide vajadused ja ootused. Sellest lähtub meie strateegia ettevőtte rentaabluse ja tegevuse edasiarendamisel
• Meie tooted vastavad spetsifitseeritud nőuetele ja klientide ootustele
• Me töötame selle nimel, et vältida vigu ning parendada oma protsesse ja tooteid
• Pühendumise ja kompetentsuse arendamisega loome stimuleeriva töökeskkonna ja konkurentsivőimelise ettevőtte

Keskkonnapoliitika
• Arvestame oma tootmisprotsesside ohtlikkust ja mőju ümbritsevale keskkonnale ning kohustume minimeerima riske, tagamaks töötajate ohutuse ja keskkonnahoiu
• Kasutame toormaterjale, energiat ja loodusressursse efektiivselt ning taaskasutame olulise osa materjalidest
• Uute toodete, protsesside  kavandamisel  eelistame loodussőbralikke materjale
• Juhindume oma tegevuses őigusaktide nőuetest ja muudest kokkulepetest, mis seonduvad ettevőtte tegevuse keskkonnaaspektidega

Samad pőhimőtted kehtivad koostööle meie tarnijate ja koostööpartneritega. Iga meie töötaja prioriteediks on kvaliteedi ja keskkonnahoiu tagamine. Juhindudes oma kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast, seades uusi eesmärke ja neid täites, hoiame oma juhtpositsiooni maailma ehitusvahtude ja vuugihermeetikute tootjate hulgas.

BW_ISO14001 BW_ISO9001