Arhiiv

Uudised

Penosil kevadistel Baltimaade messidel

13.03.19

Kert 7

 

Wolf Groupil on hea meel kutsuda oma kliente ja partnereid külastama 33-ndat rahvusvahelist ehitusmessi „Māja I 2019“ Kipsala Rahvusvahelises Näitusekeskuses Riias 14.-17. märtsil. „Māja I“ on suurim ehitusalane üritus Lätis, kus osalevad ettevõtted ja professionaalid ehitussektorist ning muudest seotud tööstusvaldkondadest. Uut teavet Penosili toodete kohta ja praktilisi nõuandeid on võimalik saada Krimelte Latvia SIA messistendilt asukohaga H-16, hall 2.

Messidel osalemine Baltikumis on muutunud traditsiooniks, kus Penosili kaubamärgiga messistendid järgivad Krimelte turundusosakonna poolt loodud kontseptsiooni. Osalemine messidel näitab Wolf Groupi mõtteviisi – iga-aastane kohalolu on vajalik samaaegselt nii uuendusmeelsuse kui ka järjepidevuse ülesnäitamiseks. Järgmised ehitusmessid toimuvad juba aprillis Tallinnas ja Vilniuses:

Eesti Ehitab 2019               Eesti Näituste messikeskus, Tallinn, Eesti
April 3-6                              Penosil Eesti OÜ: stend C-50                                              

Resta 2019                          Leedu näituste ja konverentsikeskus LITEXPO, Vilnius, Leedu
April 24-27                          UAB Krimelte LT: stend B-09

UUS! PENOSIL EasySpray – tegemist on pihustatava isolatsioonivahuga, mida kasutatakse koos Krimelte poolt disainitud spetsiaalse vahupüstoli otsa paigaldatava pihustiotsikuga. Pihustusotsik võimaldab ebaühtlaste või raskesti juurdepääsetavate pindade isoleerimist olukordades, kus traditsiooniliste isolatsioonimaterjalide kasutamine ei ole võimalik. Kõige sagedasemad kasutuskohad on pööningud, rõdud, garaažid, keldrid, erinevad konteinerid jne. Külmade pindade isoleerimine EasySprayga võimaldab hõlpsalt ka kondensatsiooni vältida.  

AIRTIGHTNESS SIMULATOR! PENOSIL pakub laia tootevalikut, et lahendada hoonete energiatõhususega seotud probleeme. Messistendil on võimalik meie õhutiheduse simulaatoriga teostada erinevaid rõhukatseid, tuvastades sellega õhulekkeid ning samal ajal veendudes, et meie ehitusvahu ja muude tihendusmaterjalide nõuetekohane kasutamine on tõeliselt tõhus.

PENOSIL SPEEDFIX! PENOSIL tõi 2018. aastal turule uue SpeedFix tootesarja, mis sisaldab üheksat ehitusliimi, mis võimaldavad kiiret naket ja loovad tugeva liimühenduse. Toodete väljatöötamisel lähtuti tarbijate soovist liimide järele, mis pakuksid parimat kasutusmugavust.

www.penosil.com

Energiatõhus ehitis algab energiatõhusatest materjalidest

08.02.19

Energiatõhus ehitis

Inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks on Euroopa Liit seadnud ambitsioonika eesmärgi vähendada neid 2050. aastaks võrreldes 1990. aastaga 80–95%. Kuna uuringute järgi moodustavad hoonete energiakulud umbes 40% energia kogutarbimisest, läheb kogu Euroopa Liit järk-järgult üle liginullenergiahoonetele, mis omakorda esitab tingimusi ehitusmaterjalidele.


„On selge, et selleks, et anda oma panust kasvuhoonegaaside vähendamiseks, tuleb kahandada energiahulka, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, ventilatsioonile, vee soojendamisele ja valgustamisele ning võimaluse korral tuleks kasutada alati taastuvenergiaallikaid,” kommenteerib Krimelte OÜ tootejuht Kuldar Kongo Euroopa Liidu Hoonete Energiatõhususe Direktiivi (Energy Performance of Buildings Directive).

Kõnealuse direktiivi kohaselt peavad kõik pärast 31.12.2020 valmivad uued hooned olema liginullenergiahooned. Uusehitistele, mida kasutavad ja omavad riigiasutused, hakkas see nõue kehtima 2019. aastast.

Kongo sõnul mõjutavad hoone energiatõhusust üldine energiavajadus, tarnitava energia liik, taastuvenergiaallikatest energia tootmine krundil ning soojuskadude hulk läbi ehitise välispiirete. „Et saavutada liginullenergiahoonetele kehtestatud nõudeid, tuleb rakendada eri meetmeid ja lahendusi koos, alates hoone asendi õigest planeerimisest ja taastuvenergiaallikate kasutamisest ning lõpetades hästi läbi mõeldud välistarindite lahendusega soojakadude vähendamiseks. Liginullenergiahoonete püstitamisega Euroopas kasvavad klientide ootused ja nõudmised nii materjalide kvaliteedile kui ka neid müüvate inimeste kompetentsile.”

Ehitusmaterjalide tootjad on liginullenergiahoonete ehitamiseks mõeldud toodete arendamisse aastaid panustanud. „Näiteks meie kaubamärgi Penosil tooteportfellis on tooted, millega ehituse soojus- ja niiskustehnilisi probleeme lahendada ja nõnda energiatõhususse panustada, aga muidugi peame ka edasise tootearenduse käigus kõiki neid omadusi silmas pidama. Oleme välja töötanud terviklahenduse energiatõhusaks aknapaigalduseks, kus meie erinevad tooted aitavad lahendada probleeme ja murekohti, mis selle sõlmega kaasnevad. Lisaks energiatõhususele, peame oma lahenduste väljatöötamise puhul silmas ka nende püsivust ajas ning panust tervisliku sisekliima tagamiseks.“


Soojuskaod läbi hoone välispiirete

Levinud arusaama järgi piisab soojuskadude minimeerimiseks välistarindi soojustuskihi paksuse suurendamisest. Kuigi soojusjuhtivuskaod läbi piirete on üks enim hoone energiakulu mõjutavaid tegureid, ei tohi Kongo sõnul unustada, et lisaks soojusjuhtivuskadudele kaotab hoone soojust planeerimatute õhulekete ja külmasildade tõttu. Tihti ongi hoone soojustuskihi paksus saavutanud oma kuluefektiivse piiri, mis tähendab, et enam ei ole otstarbekas seda lisada, vaid hoopis õhulekkeid ning külmasildasid likvideerida. 

„Õhutiheduse olulisust illustreerib ka asjaolu, et liginullenergiahoonete puhul on selle ehitusjärgne tõendamine mõõtmise teel muutunud lausa vältimatuks. Välispiiretega käib kaasas hulk muid olulisi nõudeid: niiskustehniliste probleemide vältimine, sisekliima kvaliteedi tagamine, müraprobleemide vähendamine ning ka tuleohutus,” loetleb Kongo ja lisab, et hoonete puhul loetakse üheks suurimaks väljakutseks korrektse aknapaigalduse tagamist, kuna selle tarvis tuleb katkestada nii väline soojustuskiht kui ka õhu- ja veeaurukindel kiht. 


Kuidas tagada korrektne ja energiatõhus aknapaigaldus?

aknasõlm aknasõlme tekst

 

Soojakaod tuleb vähendada miinimumini. Selleks kasutada aknavuukide tihendamisel võimalikult väikese soojaerijuhtivusega materjale, näiteks PU-ehitusvahtu. Lisaks olenevad liitekoha soojajuhtivuskaod vuugi sügavusest – laia lengiga akende puhul on kaod väiksemad, sest vuugi sügavus on suurem.

Tagada õhutihedus, et vähendada soojakadusid õhulekete kaudu. Kvaliteetse montaaživahu korrektsel paigaldamisel peaks iseenesest olema liitekoha õhupidavus tagatud. Et õhupidavus oleks garanteeritud ka hoone ekspluatatsiooni käigus, tuleks täiendavalt kasutada spetsiaalseid teipe, membraane või mastikseid.

Veeaurutiheduse tagamine kaitseb sisemisi tarindeid liigniiskuse eest. Sõltuvalt kliimaoludest liigub veeaur siseruumidest väljapoole või väliskeskkonnast siseruumidesse. Esimene olukord esineb valdava osa aastast põhjamaades ning teine soojemates piirkondades. Vältimaks veeauru sattumist piirdetarindisse kasutatakse spetsiaalseid õhu- kui ka veeaurupidavad teipe, membraane või mastikseid. Sellise tarindiga peab alati kaasas käima kvaliteetne ja läbimõeldud ventilatsioonilahendus.

Tagada juhuslikult tarindisse sattunud niiskuse konstruktsioonist välja liikumine. Siia alla käivad nii ehitusaegset materjalide niiskust kui ka ebakvaliteetse projekteerimise ja/või ehitamise tõttu piirdesse sattunud niiskust. Niiskus ei tohi jääda tarindisse lõksu – selleks kasutatakse väikese veeaurutakistusega linte või isepaisuvaid tihendeid.

Kaitsta sisemisi tarindeid väliste ilmastikumõjude (UV-kiirguse, sademete, tuule) eest. Selleks tuleb vuuk täita väljastpoolt kvaliteetse ilmastikukindla hermeetiku või isepaisuva tihendiga. Kui vuugi tihendamiseks väljastpoolt kasutatakse suure veeaurukindlusega materjali, tuleb tagada konstruktsioonist välja liikuva niiskuse väljapääs, näiteks fassaadituulutusena.

Vältida külmasildasid. Selleks tuleb aken paigaldada võimalusel alati soojustuskihti, kasutada laia lengiga aknaid ning tihendada paigaldamisel tekkinud liitekohti väikese soojaerijuhtivusega montaaživahuga.

Vuugid peavad suutma võtta vastu hoone erinevaid liikumisi ja deformatsioone. Näiteks suuremõõduliste akende puhul, kus temperatuurist ja niiskusest tingitud aknaraami joonpaisumised on suuremad, on soovitatav kasutada suurema elastsusega vahtusid ning ka väliseks ilmastikukindlaks tihendamiseks sobivad kõige paremini just suure liikuvusega hermeetikud.

Tagada heliisolatsioon. Aknapaigalduse käigus on oluline tihendada praod ja lekkekohad, sest lisaks õhupidavusele aitab see parandada heliisolatsiooni. Peamiselt täidab seda nõuet juba korrektselt paigaldatud kvaliteetne montaaživaht, kuid pisemate pragude täitmiseks sobivad ka selleks ettenähtud hermeetikud, näiteks seesmise aknapõse ja aknalengi vahelise prao täitmine akrüülhermeetikuga.

Tagada tulepüsivus. Kui paigaldatakse tuletõkkeakent, tohib selleks kasutada vaid parandatud tulepüsivuse ja tuletundlikkusega sertifitseeritud tooteid!

Tutvu energiatõhusa lahendusega SIIT.


*Artikkel ajakirjast Inseneeria 02/2019, loo autor Gerli Ramler

Penosil SpeedFix – aasta olulisem liimiarendus

17.01.19

Speedfix krimelte ee

Wolf Group |  Krimelte OÜ lansseeris eelmisel aastal PENOSILi kaubamärgi all uud¬se SpeedFixi liimisarja. Toodete väljatöötamisel lähtuti tarbijate soovist liimide järele, mis pakuksid parimat kasutusmugavust. SpeedFixi liime iseloomustab kii-re algnake, tugev liimühendus ning selge viide kasutuskohtadele. Kogu liimimisprotsess on seega lihtne, kiire ja puhas. Kontseptsiooni esitlus leidis aset Baltikumi kevadmessidel Eestis, Lätis ja Leedus.


Valikusse kuulub üheksa toodet: mitme¬otstarbeline sisetöödeliim, välistingimustesse mõeldud hübriidliim, kaks läbipaistvat liimi, peegliliim, akustika- ja dekoratiivplaatide liim, uni-versaalne liimvaht, jne. Siinkohal lühiülevaade SpeedFix liimisarja toodetest:  

PENOSIL Premium SpeedFix All Interior 697  on mitmeotstarbeline liim, mis elimineerib vajaduse osta igaks tegevuseks erinev sisetööde liim. Sellega saab ühendada praktiliselt kõiki ehitusmaterjale ning paigaldada nii ukse- ja põrandaliiste, puitdetaile, tööpindu kui ka karniise.  

PENOSIL Premium SpeedFix All Exterior 777  on spetsiaalselt välistingimustesse mõeldud hübriidliim, mis nakkub puidu, telliste, betooni, klaasi ja metallidega. Ühe tootega saab liimida nii majanumbri ja postkasti, akna- ja ukseliiste, õhutus- ja tuulutusreste kui ka parandada trepiastmeid ja fassaadilt pudenenud dekoratiivkivisid. Toode peab hästi vastu temperatuurimuutustele ning põhjamaisele niiskele ja vihmasele kliimale. 

PENOSIL Premium SpeedFix High Tack 707  on üldotstarbeline hübriidliim, suure tugevuse ja kõrge viskoossusega elastne liim sise- ja välistöödeks. Liimi iseloomustab kiire kuivamine ja peaaegu olematu kahanemine. Mõeldud kasutamiseks üldehituslikel töödel, mille puhul on vajalik eriti tugev ühendus. Nakkub enim levinud ehitusmaterjalidega. 

Läbipaistvate liimide seas on valikus nii hübriidliim PENOSIL Premium SpeedFix Hybrid Crystal 799  kui ka lahustipõhine PENOSIL Premium SpeedFix Clear 909. Esimese näol on tegemist keskkonnasõbraliku, kergelt töödeldava üldotstarbelise liimiga, mis mõeldud erinevate materjalide liimimiseks ja tihendamiseks nii sise- kui välistingimustes. SpeedFix Clear 909 on seevastu soodsaim läbipaistev liim- ilmastikukindel ja ülitugeva ühendusega. 

PENOSIL Premium SpeedFix Universal 907  on sünteetilise kummi baasil valmistatud liim, mida tohib kasutada ka miinustemperatuuridel ning see talub hästi vett. Kiirelt kuivava liimiga saab nii sise- kui välisruumides liimida ja täita kõige erinevamaid materjale lihtsalt ja kiirelt. Universaalliim on mõeldud kasutamiseks kontaktliimina või ühepoolse märg-liimina. Puitkonstruktsioonielementide, puit- ja kipsplaatide ning dekoratiivpaneelide paigaldamisel aitab SpeedFix Universal 907 kruvikinnitusi tugevdada ja kruvide arvu vähendada. 

PENOSIL Premium SpeedFix Mirror 936  on sünteetilise kummi baasil kohese nakkega liim, mis ei valgu vertikaalsel pinnal alla. Liim tardub pärast lahusti aurustumist moodustades tugeva, kestva ja vastupidava ühenduse. Lisaks peeglitele ja vitraažidele saab toodet kasutada ka siseruumides dekoratiivelementide liimimiseks ning kaunistuste ja käsitööelementide valmistamiseks.  

PENOSIL Premium SpeedFix Construction 878  on universaalne liimvaht ehitustöödeks. Aastaringselt nii sise- kui välistöödeks sobiv liimvaht on eriline laia kasutuvaldkonna tõttu. See sobib ehitusplokkide liimimiseks mittekandvates vaheseintes, aknalaudade kinnitamiseks, ent ka isolatsiooni-, siseviimistlus- ja kipsplaatide kinnitamiseks. Kasutatav ka PENOSIL EasyGun® aplikaatoriga. 

PENOSIL Premium SpeedFix Acoustic Panel 625  akustika- ja dekoratiivplaatide liimi on lihtne kasutada heliisolatsiooniplaatide paigaldamiseks, summutamaks müra või kaja trepikodades, kontorites, aatriumites, kütte- ja ventilatsiooniruumides. Liimib tihedalt ja hoiab karkassi arvelt ruumi kokku.

 

www.penosil.com

Krimelte pühadetervitus

21.12.18

Krimelte kollektiivi jõulukuu on möödunud meeleolukalt täis igasuguseid põnevaid toimetamisi. Alustasime ehitusvahust jõuluehete valmistamisega, ehtisime kuusepuu ning kõik said osa, et kontor saaks kaunistatud. Küpsetasime koos piparkooke, korraldasime jõululaada ja pühadekampsunipäeval valisime kõige meeleolukama kampsuni.

Krimelte tänab kõiki oma töötajaid, kliente ja koostööpartnerid toreda aasta eest ja soovime kõigile meeleolukat pühadeaega! Kohtume 2019 aastal!

Wolf Group | Krimelte OÜ lansseeris uue veebilehe

19.10.18

WGwebuudis

Wolf Group | Krimelte OÜ liigub muutuste tuules. Uue ja värskema kuue on saanud ka veebilehekülg www.wolfgroupweb.com.

Wolf Group | Krimelte OÜ (WG) ambitsioon on areneda kõrvuti tööstus- ja tootearendusinnovatsiooniga ning olla jätkuvalt üks juhtivaid ehituskeemiatoodete ja -materjalide tootjaid Euroopas. Sellest tulenevalt on WG seadnud endale eesmärgiks ajaga kaasas käia, mis andis tõuke ka uue veebilehe arendamiseks. Uuele veebileheküljele üleminek toimub järk-järgult – täna on saadaval ingliskeelne veebileht ning lisandumas on ka eesti-, vene- ja hispaaniakeelne lehekülg.

Sel aastal on toimunud veel teisigi suuremaid muudatusi. Vähem kui kuu aega tagasi valmis ka Sharepointi platvormil WG-i siseveeb pakkudes senisest paremaid võimalusi info liikumiseks grupi erinevate üksuste ja ettevõtete vahel.

Wolf Group | Krimelte OÜ on rahvusvaheline energiasäästlike vuugitäitelahenduste ja ehitusliimide müügi ning tootmise ettevõte, mis koondab tootmisüksusi Eestis, Hispaanias, Venemaal ja Brasiilias. Ettevõtte kaubamärgid on Penosil, Olivé ja Tempsi ning müügivõrgustik ulatub Ameerika Ühendriikidest Uus-Meremaani, Norrast Lõuna-Aafrikani ja Brasiiliast Jaapanini. 

Krimelte meeskond osales suurejoonelisel jalgpalliturniiril

29.08.18

Augustikuu viimasel laupäeval toimus A. Le Coq Arena kompleksis turniir Firmade Jalgpall 2018. Meeskondade rohkes konkurentsis võttis osa ka Krimelte 12-liikmeline meeskond, jäädes lõpparvestuses jagama 33-53. kohta. Tiimijuhi Janno Vilba sõnul oli meeskonna meeleolu igati positiivne ning esimese korra tulemustega võib rahule jääda. Nüüd, kus meeskond on komplekteeritud, ollakse valmis ka järgmistel võistlustel osalema. Ürituse raames olid kohal ka meie head kolleegid Penosil Eestist, kes tutvustasid Penosili tooteid Ettevõtete tänaval.

Turniir oli korraldatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva-aasta auks ning eesmärk oli pakkuda ettevõtetele meeleolukat koosviibimist läbi põnevate jalgpallikohtumiste. Jalgpalliturniiril osales 523 mängijat ning kokku peeti 171 kaasahaaravat jalgpallimatši. Turniiril osales 53 meeskonda ja 11 naiskonda. 

DSCN1359

 

Disainitunnustus PENOSIL EasyPRO spaatlile

24.08.18

PENOSIL EasyPRO spaatel pääses Eesti Disainerite Liidu tootedisaini auhinna Bruno lõppvooru. 138 kandideerinust sai edasi 59 ning EasyPRO spaatel asub nüüd Parima insenertehnilise toote disaini kategoorias finaalheitlusesse kahte tüüpi pakiautomaadi, termostaadi, jalgratta porilaua, sadamakai teenindusposti ning tegevusteraapias kasutatava pallimänguga. Auhindadele kandideerinud töid eksponeeritakse XIII Disainiöö näitusel, mis avatakse 10.09 Viru Keskuse aatriumis. Võitjad tehakse teatavaks auhinnagalal 14.09. 

Krimelte lansseeris EasyPRO spaatli 2016.a, mil PENOSILi kaubamärgi all koduehitajale suunatud EasyPRO hermeetikud said varustatud tasuta tööriista, spaatliga. Spaatli arendus lähtus probleemist, et inimene ostab küll kvaliteetse vuugitäiteaine, kuid jääb vuugi silumisega hätta ja pole selle esteetilise välimusega rahul. Spaatliga on vuugitäite silumine lihtne ka eelneva kogemuseta. Disain ja tehniline lahendus sündis meeskonnatöö tulemusena. Väljakutseks oli ühendada tööstuslik tootmine, funktsionaalne disain, ergonoomilisus ning parim kasutajakogemus, andmaks lisaväärtust Krimeltes arendatud vuugitäiteainetele. Kaitstud disainiga  EasyPRO spaatel on saadaval 12 riigis: Baltikum, Prantsusmaa, Hispaania, Venemaa jt. 

Vaata konkursitööd siit: http://www.edl.ee/konkurss#12/701

 

 

Wolf Group osaleb tööstus 4.0 töörühmas

08.12.17

Alates 2018 aastast hakkab alustavatele ja kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele äriteenuseid pakkuv Tehnopol EAS-i tellimusel korraldama tööstus 4.0 ideepäevi ning hackathone ehk arendusmaratone. Sättimaks paika ürituste fookust ja sõelumaks välja tööstusvaldkonna põletavamaid teemasid, kutsus Tehnopol kokku fookusgrupi tööstusettevõtete esindajatest, tootmisettevõtete erialaliitudest, teadus- ja haridusasutustest ning huvigruppidest.

Wolf Groupi/Krimeltet esindas  äriarendus- ja turundusdirektor Tiit Arro. Prioriteetseima teemana tõstatus kohtumisel hankelogistika ehk logistika tellimusest tootmiseni.

„Wolf Group/Krimelte näitel andsin osalejatele ülevaate, kuidas meie ettevõtete grupis käib töö hankevajaduse prognoosimise, tarnijate leidmise ja hindamise, tooraine saadavuse, transpordi ning saabuva kauba kontrolliga,“ sõnas Tiit Arro. technopol2

Olulisemad hankelogistika märksõnad on:

  • Ostuvajadus - kuidas leida ostuks vajalikke komponente ja toorainet ning määrata ostuvajadus;
  • Andmed - tellimuste prognoosimine, big data kasutamine, masinõpe; 
  • Sissetuleva kauba kvaliteedikontroll; 
  • Tarnete sidumine reaalse logistikaga; 
  • Vajadus koondadada sisseostetava materjali hinnainfo ja kogused;  
  • Nõuded materjalide koostisele ja päritolule partiipõhiselt.

Esimene hackathon toimub 19.-21. jaanuaril Tallinnas. Eesmärgiks on nii uute lahenduste väljatöötamine kui ka olemasolevatele kasutusvõimaluste leidmine. „Wolf Group/Krimelte vaatest loodame, et hackathoni tulemiks on reaalsed võimalused kuidas protsesse automatiseerida ja optimeerida, “ tõdes Tiit Arro. 

KUULA! Äripäev kutsus Krimelte raadiosaatesse.

03.10.17

Äripäeva raadio kutsus külla Krimelte OÜ juhatuse esimehe Jaan Puusaagi, et rääkida, kuidas kohalikul ehituskeemia tootjal on õnnestunud rahvusvaheliselt edukas olla.

Kuula siit!

Kuula siit!

Penosili toel jõuab väärtkirjandus eestlaste lugemislauale

08.06.17

2014. aastal erakapitali, sh Wolf Group´i kuuluva Penosili toel taaselustatud Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusele laekus sel korral 67 algupärast ja seni avaldamata käsikirja. Esikoha pälvis Vahur Afanasjevi „Serafima ja Bogdan“.

Loe edasi...