Arhiiv

Krimelte toetab juba mitmendat aastat Tallinna Ristiku Põhikooli. Aitame kaasa koolis õppivate hariduslike erivajadustega noorte vaba aja sisustamisele ning tervislike eluviiside propageerimisele. Varasemate aastate toetussummadest on kool saanud endale videoprojektori ning noortele muusikalembelistele kasvandikele uue bändivarustuse. Toetatud on ka kooli huvigruppide tegevust.

2009. aastal rakendati Krimelte toetust viies suuremas huvitegevusega seotud valdkonnas:
• Koolibänd – soetati elektritrummid, ühenduskaablid kitarridele ja teistele instrumentidele, mikserpult, hi-hat trummitaldrikud, kitarrikeeled, trummipulgad.
• Laulukoor ja pilliansambel – osteti rahvarõivad, plaatpillid, conga trumm, klaveritool.
• Õpilasekskursioonide korraldamine Tallinnast väljapoole, linnalaagri tegevuse toetamine.
• Infotehnoloogiategevuse arendamine – Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Krimelte toetusega soetati koolile kooliroboti LEGO Mindstorms NXT komplektid ning CNC freespingi terad.  Robootika laiendab õpilaste silmaringi, arendab tehnilist ning loogilist mõtlemist.
• Auhinnad ja preemiad õpilaskonkurssidel ja -võistlustel silma paistnud õpilastele.

2010. aasta Krimelte toetust planeeritakse kasutada sarnastele valdkondadele nagu 2009. aastalgi, et parandada veelgi õpilaste huvitegevuse võimalusi.
2010. aasta toetusest planeeritakse soetada järgmised asjad:
• Elektrikitarr koolibändile.
• Juhtmevabad mikrofonid kooliürituste ladusamaks korraldamiseks.
• Mürasummutusmaterjal bändiruumi seintele.
• Lisaandurid legorobotitele, et lisaks tööõpetusele saaks neid kasutada ka loodusainetes. Lisaandurite abil on võimalik teha keemia- ja füüsikatunnis katseid.
• Aktiivala (ronila) rajamine kooli hoovile. 1. mai „Teeme ära” talgutel likvideeriti kooli hoovilt ohtlikud ning lagunenud ronimispostid. Kesk-Läänemere piirkonna Interreg IVA projekti „Turvaline ja aktiivne koolipäev” raames saadakse osalist toetust uue ronila paigaldamiseks. Ronila paigalduse puuduv rahaline osa tuleb Krimelte toetusest.
• Auhinnad silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele.
• Õpilasreisid ja ekskursioonid Tallinnast väljapoole. Selle aasta veebruaris toimusid õpilastele talvised spordipäevad Piiri spordi- ja puhkekeskuses (asub Käärikul). Need olid esmakordsed spordipäevad väljaspool kooli ning meeldisid õpilastele väga. 2010/2011. õa esimesel poolaastal on plaanis korraldada veel üks sportlik ettevõtmine Piiri puhkekeskuses.

Kogu senine Krimelte poolne abi on läinud kooli huvitegevuse toetuseks. Meie kooli huvitegevus ei seisne üksnes huviringide töös, tõdeb kooli huvijuht Birgit Päri. See on kogu õppeprotsessi toetav tegevus, millega soovime pakkuda oma õpilastele mitmekülgset arengut.