Arhiiv

„Kogu senine Wolf Groupi poolne tulu on läinud kooli huvitegevuse toetuseks. Meie kooli huvitegevus ei seisne üksnes huviringide töös – see on kogu õppeprotsessi toetav tegevus, millega soovime pakkuda oma õpilastele mitmekülgset arengut,” kõneleb Ristiku Põhikool huvijuht Birgit Päri. „Wolf Groupi toetuse abil oleme rajanud ja laiendanud õpilaste muusikalise tegevuse võimalusi koolis, mitmed klassid on saanud külastada kauneid paiku Eestimaal. Paljud õpilased on saanud meeneid ja kingitusi hästi tehtud töö eest, kiidetud on õpilasi, kes on võistelnud headele tulemustele kas kooli, Tallinna või ülevabariiklikel konkurssidel ja võistlustel.”

Õpilaste arendamiseks on kool tööõpetuse tundidega liitnud robootika eriala, mis laiendab õpilaste silmaringi, arendab tehnilist ning loogilist mõtlemist. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tegevuse arendamiseks on kool taotlenud toetust Tiigrihüppe Sihtasutuselt, mille tingimuseks on koolipoolne omaosalus (20%) – sedagi on võimalusel plaanis tasuda Krimelte toetusest.

„2009. aasta toetust rakendasime nelja suurema huvitegevusega seotud valdkonna all: 35 000 krooni koolibändile, laulukoorile ja pilliansamblile vahendite ostmimiseks, 27 000 krooni õpilaseskursioonide korraldamiseks väljapoole Tallinnat ja linnalaagri tegevuse toetamine, 14 100 krooni infotehnoloogiaalase tegevuse arendamine ning 7300 krooni auhindadeks ja preemiteks õpilaskonkurssidel ning võistlustel silmapaistnud õpilastele,” loetleb Birgit Päri. Toetussummad on toodud ilma käibemaksuta.

Tänavust aasta toetust on plaanis kasutada sarnastele valdkondadele 2009. aastaga, et parendada veelgi õpilaste huvitegevuse võimalusi. Osta on kavas näiteks elektrikitarr koolibändile, juhtmevabad mikrofonid kooliürituste ladusamaks korraldamiseks, bändiruumi seintele mürasummutus materjal, lisaandurid legorobotitele, ronila kooli hoovile, auhinnad silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ning õpilasreisid ja korraldada ekskursioone väljaspoole Tallinnat. Veebruaris toimusid õpilastele esmakordselt talvised spordipäevad Piiri spordi- ja puhkekeskuses Käärikul, mis meeldis õpilastele väga. Nii on plaanis järgmisel õppeaastal korraldada veel üks sportlik ettevõtmine Piiri puhkekeskuses.