Arhiiv

Ehitusvahtude, vuugihermeetikute ja ehitusmaterjalide tootjaid ühendava Wolf Groupi juhatuse esimees Jaan Puusaag ja Heateo Sihtasutuse juhatuse liige Mart Kuusk kirjutasid alla koostöölepingule, mille kohaselt toetab Wolf Group sihtasutuse väärt algatuste Oma Pere ja Perekoolitusühingu Sina ja Mina arenguvõimaluste edendamist. Ettevõtte ja sihtasutuse vaheline koostöö kestab esialgsete kokkulepete järgselt üks aasta.

Wolf Groupi juhatuse esimehe Jaan Puusaagi sõnul on puudustkannatavate laste igakülgne toetamine olnud alati ettevõtte tähelepanu all. Puusaag avaldas heameelt, et tänu Heateo Sihtasutuse suurepärastele algatustele on Wolf Groupi toetusel laiahaardelised mastaabid, mis ulatuvad paljude lasteni ning tuge vajavate peredeni üle Eestimaa.

MTÜ Perekoolitusühingu Sina ja Mina eesmärk on aidata kaasa heade peresuhete hoidmisele ja laste riskikäitumise ennetamisele ning pakkuda perenõustamist nii individuaal- kui ka e-nõustamiskeskkonnas. MTÜ Oma Pere keskendub aga koolitus- ja teabekeskuse rajamisele, et tegeleda vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele perede leidmise, koolitamise ja toetamisega.

Lisaks rahalisele toetusele on ka Wolf Groupi töötajatel võimalus vabatahtlikena kaasa lüüa Heateo Sihtasutuse erinevates silmapaistvates algatuses ning anda oma panus oluliste probleemide lahendamisele Eesti ühiskonnas.

Wolf Group on ka varem toetanud abivajavaid lapsi ja noorukeid. Näiteks toetab Wolf Group juba mitmendat aastat Tallinna Ristiku Põhikooli aidates kaasa koolis õppivate hariduslike erivajadustega noorte vaba aja sisustamisele ning tervislike eluviiside propageerimisele. Oma panuse on Wolf Group andnud ka Liikumispuudega Laste Toetusfondile.

Wolf Group koondab Euroopa juhtiva ehituskeemia ja  -materjalide tootja, Krimelte, müügi- ja tootmisettevõtteid Eestis ning välismaal. Wolf Grupi tehased asuvad Eestis ja Venemaal, müügiüksused nii Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Rumeenias, Bulgaarias kui Kasahstanis. Ekspordigeograafia hõlmab ligi 50 riigi Norrast Austraaliani, Brasiiliast Jaapanini.

Väikeste heategude vahendamiseks loodud Heateo Sihtasutusest on sirgunud sotsiaalse ettevõtluse edendaja Eestis. Sihtasutus loodi 2003. aastal. Tänaseks eesmärgiks on leida üles ühiskonda positiivselt raputavad sotsiaalsed ettevõtted ja toetada neid võimalikult tõhusalt, kaasates peamiselt ärisektori koostööpartnerite kompetentsi ning investeeringuid. Välja valitud algatuste ambitsioonikate plaanide elluviimist toetatakse jõuliselt 3-5 aasta jooksul. Toetamisse kaasatakse mitmeid oma ala parimaid tegijaid Eestis, kes panustavad teadmiseid ja kogemusi oma vabast ajast ja tahtest. Nende hulgas on edukaid ettevõtjaid, finantsnõustajaid, personali-, kommunikatsiooni- ja õigusala asjatundjaid jt.

Mart Kuusk
tegevjuht
Heateo Sihtasutus/ Good Deed Foundation
mob:+3725014320
Skype: mart.kuusk
mart@heategu.ee
www.heategu.ee

Iveri Marukashvili
kommunikatsioonijuht
tel +372 6 805 927
mob +372 53 411 813
faks +372 6 059 315
Skype uusenergia