Arhiiv

Neljapäeval, 9. jaanuaril kell 16.30 allkirjastavad Tartu ülikooli rektor professor Volli Kalm ja Krimelte tegevdirektor Alar Salum Krimelte OÜ peakontoris lepingu, mille eesmärk on tõhustada vastastikust koostööd polümeeride keemia valdkonna teadus- ja arendustegevuses, sh uutel tehnoloogiatel põhinevate toodete arendamises.

 

„Ehituskeemia valdkond on viimase aastakümnega palju muutunud – tarbijate nõudmised toodete kvaliteedile ja energiasäästlikkuse teadlikus on tunduvalt kasvanud,“ rääkis Krimelte tegevdirektor Alar Salum. Ta lisas, et kuna antud trend jätkub ka järgnevatel aastatel, on Krimelte tootearenduse märksõnadeks keskkonna- ja energiasäästlikus ning innovaatilisus.

„Eelmisel aastal panustasime kõvasti hermeetikute ja liimide tootearendusse ning tõime turule mitmeid uusi tooteid erinevatesse kasutusvaldkondadesse,“ ütles Salum, lisades, et hermeetikute kõrval on ettevõte fookuses spetsiifiliste kasutusvaldkondade ühekomponentsete polüuretaanvahtude arendamine. „Tahame olla jätkuvalt turuliidrid innovaatiliste toodete väljatöötamisel ning oleme veendunud, et koostöö Tartu ülikooli teadlastega aitab sellele kaasa,“ rõhutas Salum.

Ka TÜ ettevõtlussuhete talituse juhataja Alar Tõru rõõmustas, et Krimelte OÜ ja Tartu ülikooli vastastikusel usaldusel baseeruv partnerlus on pakkunud arenguvõimalusi nii juhtivale uurimisrühmale kui ka huvitavaid väljakutseid mitmetele teistele TÜ teadlastele. „Krimeltele partneriks olevad TÜ teadlased ei ole koostöö juures rõhutanud mitte ainult polümeeride keemia kui valdkonna tähtsust, vaid ka seotust ja analoogiaid näiliselt erinevate distsipliinide vahel. Samuti ei saa alahinnata kõnealuse koostöö mõju ülikoolis antava keemia- ja füüsikahariduse kvaliteedile,“ rääkis Tõru.

TÜ ja Krimelte vaheline koostööleping näeb ette kahepoolset aktiivset kommunikatsiooni ülikooli teadlaste ja Krimelte arendajate vahel. Krimelte informeerib ülikooli tööstusharu uutest rakenduslikest suundadest ja lahendamist vajavatest tehnoloogilistest probleemidest. Lähtuvalt probleemipüstitusest viib ülikool läbi Krimelte poolt kasutatava tooraine ja materjalide ning valmistoodete uuringuid. Näiteks arendatakse üheskoos täiteainete pinna keemilist modifitseerimist, saavutamaks paremaid reoloogilisi omadusi.

Ühise teadus- arenduskoostöö tulemusel saab osapoolte kokkuleppel Krimeltest ka üliõpilaste õppepraktika või kraadiõppe baas.

Tartu ülikool on teadus- ja arenduspartner ettevõtetele oskusteavet, rakendusuuringuid ja eksperthinnanguid nõudvaks tööks. TÜ laborite ja struktuurüksuste teenused ehitus- ja kinnisvara, energia- ja mäetööstuse, töötleva tööstuse, töötervishoiu ja biotehnoloogia, põllu- ja metsamajanduse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, veevarustuse ja kultuuriteaduse valdkonnas on koondatud pidevalt täienevasse teenuste andmebaasi.