Arhiiv

2012. aasta septembris kogunesid Euroopa ühekomponentsete vahtude (OCF) tootjad esindades enam kui 90% Euroopa turust, et allkirjastada tahteavaldus eesmärgiga rakendada rahvusvahelised standardid ja edendada tööstusvaldkonna mainet. Varajaseks saavutuseks on olnud standardiseeritud testmeetodite väljatöötamine, mis esmakordselt võimaldavad OCF toodete täpset mõõtmist, võrdlemist ja infovahetust.

Käesoleva algatuse ühe osana kinnitasid OCF tootjad oma kavatsust järgida rangelt EL konkurentsiseadust ning vastata EL ja riiklikele määrustele ja seadusest tulenevatele nõuetele. Oma pühendumise kinnitamiseks on ettevõtted, kes on esindatud FEICA (Association of the European Adhesive & Sealant Industry ehk ) OCF tehnilises töögrupis allkirjastasid tahteavalduse, kus sätestatakse nende ühisväärtused ja koostööpõhimõtted.
Ühekomponentseid vahtusid tarnitakse tüüpiliselt surveanumates ja kasutatakse kohapeal. Neist on oluline kasu ehitusvaldkonnas akende ja uste paigaldamisel vuukide õhukindlal ühendamisel, soojustamisel ja krohvimisel võimaldades samas veeaurul liikuda. Kasutamine on minutite küsimus ja OCFd tardumisaeg on üldjuhul veidi rohkem kui üks tund. Kuigi polüuretaanvahtude (PU vahtude) osas on kehtestatud palju standardeid, ei sobi kõik need OCFde jaoks, sest need on välja töötatud tööstuslikult valmistatud, tardunud PU vahtude jaoks.

Selle tulemusena ei taga need usaldusväärset OCF kvaliteeti, sest need ei arvesta kasutusprotsessi, millel on aga ülisuur tähtsus OCF kvaliteedis.
Seega on FEICA OCF tehniline töögrupp välja töötanud hulga uusi standardseid testmeetodeid, mis annavad OCF toodete jaoks realistlikud, taastatavad tulemused. Kõik tehnilises töögrupis esindatud ettevõtted, sealhulgas Krimelte, on pühendunud nende standardsete meetodite kasutamisele oma toodete erinevate omaduste hindamiseks ja info edastamiseks, nagu vahu väljatulek. Selle tulemusena saavad kliendid olla kindlad, et tootepakendil ja kirjanduses esitatud teave annab täpse ja ausa info toote toimimisest võimaldades erinevate OCF toodete usaldusväärset võrdlemist.

Nimetatud standardsed testmeetodid on avalikult saadaval lugemiseks ja allalaadimiseks FEICA kodulehel www.feica.eu/our-industry/pu-foam-technology-ocf

Nimetatud arenguid kommenteerides ütles FEICA peasekretär Bernard Ghyoot: “FEICA tervitab neid arenguid, mis tähistavad Euroopa OCF tööstuse olulist verstaposti. Rahvusvaheliselt tunnustatud standardite saavutamine ja standardiseeritud testmeetodite rakendamine aitab FEICA liikmete kinnitada tarbijatele, et nad saavad ühetaolise kvaliteediga tooted, mis on mõõdetud kõige läbipaistvamal ja korduvteostataval moel.”

Declaration of intent.pdf