Arhiiv

Perioodil 09.02.2011 kuni 09.09.2011 viidi Krimelte OÜ´s Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt ”Töötajate oskuste tõstmine uuendatud infosüsteemis”.

Projekti raames uuendati Krimelte OÜ-s kasutatava majandustarkvara versioon (Axapta 3.0-lt versioonile AX2009). Versiooni uuendamise tingis muutunud majandusolukord ja Krimelte grupi kiire areng. Programmi tulemusena oleme täiendanud oma olemasolevat infosüsteemi ja loonud võimalused selle efektiivseks edasiarendamiseks. Kõik see koos toetab OÜ Krimelte ärieesmärkide saavutamist ja annab kiire ja põhjaliku ülevaate tegevustest.

EAS