Arhiiv

Alates 05.01.2011 asub Krimelte Tempsi ja Penosil Eesti ärijuhi ametisse praegune Krimelte Tempsi juhataja Tiit Arro. Penosil Eesti senise müügidirektori Marek Jürgensoni jaoks on 21. jaanuar viimane tööpäev ettevõttes. Muudatused ettevõtete juhtimises on eeskätt tingitud Wolf Groupi juhtkonna nägemusest rakendada Penosil Eesti ja Krimelte Tempsi ühistegevuse sünergiat, luues müügitegevuse juhtimiseks tugev ühtne organisatsioon  Eesti, Läti, Leedu ja Soome turgudel.

“Seoses minu tegevustega meelelahutusvaldkonnas ei ole mul paraku mahti piisavalt panustada muutuste protsessi ning peale 13 aastat Krimeltes leian, et aeg on küps liikuda edasi,“ rääkis oma otsusest Marek Jürgenson.

Penosil Eesti juhatuse liige Alar Salum tänas ettevõttest lahkuvat Marek Jürgensoni tehtud töö eest ning märkis, et oma ametiaja jooksul on Marek olnud paljude oluliste uuenduste käivitajaks ning on andnud märkimisväärse panuse Penosil toodete eduloo kujunemisse.  

Alar Salumi sõnul on nii Penosil Eesti ettevõtete kui ka Krimelte Tempsi kliendiprofiil sarnane. Eriti suures osas kattuvad jaemüügikettidest kliendid. „Ühised kliendid Baltikumis ja võimalused Põhjamaades loovad meile soodsa aluse Penosil ja Tempsi müügitegevuse ühtseks planeerimiseks ja juhtimiseks. See omakorda aitab luua optimaalse organisatsiooni ning saavutada turuliidri roll sihtturgudel,“ avaldas Salum Penosil Eesti ja Krimelte Tempsi juhtimise ühendamise  tagamaid.

Salumi kinnitusel on ühistegevuse eesmärgiks ühtlasi logistika efektiivsem korraldamine ning ristturunduse võimaluste leidmine kahe kaubamärgi vahel. „Keskselt juhituna oleme proaktiivsed tarbija ootuste suhtes ning paremini valmis rakendama innovaatilisi müügimeetodeid sihtturgudel,“ rääkis Salum Penosil Eesti ja Krimelte Tempsi ühistegevuse eelistest.

Juriidiliselt on Penosil Eesti kontsernis kokku 8 ettevõtet 7 riigis. Uus juhtimisstruktuur hõlmab esialgu Penosil Eesti OÜ, Krimelte Tempsi OÜ, Krimelte Latvia SIA ja UAB Krimelte LT tegevuse planeerimist ja juhtimist. Penosil Eesti OÜ tütarfirmade Penosil SRL (Rumeenia), Krimelte Bulgaria EOOD, TOO Krimelte Kazakhstan ja OOO Krimelte Ukraina tegevust grupi tasandil juhib endiselt Margus Vihman.